• İş saatları: B.e. - Cümə 09:00 - 18:00

İsrafil Hüseynov adına Borudüzmə Gəmisi

Haqqında

Xəzər dənizində İsrafil Hüseynov adına ən nəhəng
borudüzən gəminin çəkisi 14 min ton, uzunluğu 146
metr, hündürlüyü 50 metrdir. Gəmi vasitəsilə gün
ərzində dənizin 10-300 metr dərinliyində 2-2,5 km
boru düzmək mümkündür. “Buxar Mühəndislik” şirkəti
tərəfindən 2014-cü ildə gəmidəki köhnə havalandırma
və soyutma sistemləri demontaj olunmuş, əvəzində
müasir havalandırma və soyutma sistemləri
quraşdırılmışdır.