Buxar Mühəndislik

Mühəndislik

Mehmanxanaların, məktəblərin, sənaye müəssisələrinin, biznes obyektlərinin layihələndirilməsi və montajı

Servis Mərkəzi

Layihələrimizdə quraşdırma və işə salma proseslərini, həmçinin təmir işlərini həyata keçiririk.