Socar,NKİ-Dübəndi istehsalat bölümü

Dübəndi İstehsalat Bölümü əsasən “Neft Daşları”, “28 May” və “Abşeronneft” NQÇİ-ləri tərəfindən hasil olunan neftlərin, tranzit neft və neft məhsullarının qəbulunu, saxlanılmasını və nəqlini həyata keçirir.Tərəfimizdən 2 ədəd AKTES markalı buxar qazanından və qazanxana üçün lazım olan avadanlıqlardan ibarət buxar qazanxanası quraşdırılmışdır